Info till konstnärer

Lämna gärna tips om sökbara utställningar o.dyl. hemsidan@grafiskasallskapet.se

 


Svart på Vitt 2019

INBJUDAN

Härmed inbjuds alla i Sverige bosatta konstnärer att ansöka till Svart på Vitt 2019. Utställningen kommer att presenteras på Landskrona konsthall 26 oktober – 15 december 2019.
Svart på Vitt är en jurybedömd utställning och avser endast original i svart och vitt med tekniker i t ex blyerts, kol, krita, tusch, tråd, mix media etcetera. OBS! Kulörta färger får inte förekomma.
Svart på Vitt 48 år! Sveriges äldsta teckningstriennal arrangerades första gången 1971. År 2019 arrangeras den för 17:e gången.
Landskrona konsthall, som sägs vara en av Sveriges vackraste, ritades av arkitekterna Sten Samuelsson och Fritz Jænecke inför stadens 550-års jubileum 1963 då konsthallen fylldes med svensk design och konsthantverk.

Stipendium
Landskrona konstförening kommer att dela ut ett stipendium på 10 000 kronor till en av de antagna konstnärerna. Stipendiaten utses av Landskrona konstförenings styrelse, vars beslut inte kan överklagas.
Anmälningsavgift och insända verk
Anmälningsavgiften på 400 kronor till Landskrona konstförening bankgiro 183-9828 alternativt Swish 123 214 5654, anmälan och kopior av verken skickas senast måndagen den 9 september 2019 till Landskrona konstförening, c/o Mia Widell, Vasagatan 34, 26136 Landskrona.
Anmälan (fotografi av konstverk och anmälningsblankett)
Anmälan måste innehålla fotografier/eller kopior av minst två och högst tre olika konstverk.
OBS! Dölj signaturen vid fotografering av konstverken.
Fotografierna/eller kopiorna av konstverken skickas senast måndagen den 9 september tillsammans med två ifyllda anmälningsblanketter till nedanstående adress. Anmälningsblankett kan laddas ner på www.landskronakonstforening.se – under fliken Svart på Vitt.
Storlekar: Foton eller kopior i A4- eller A3-format. På baksidan anges konstnärens namn, teknik, originalstorlek, titel och nummer enligt anmälningsblanketten.
Juryn består av:
Ordförande: Sune Nordgren: tid. chef Malmö konsthall, grafiker, konstkritiker, författare etc.
Ledamot: Tonie Lewenhaupt, författare, dräkthistoriker och tecknare etc.
Ledamot: Per Rossling, AD Landskrona konstförening.
Jurybedömning och beslut
Minst två konstverk (av högst tre inskickade) måste godkännas och antas av juryn för att delta i utställningen. Alla anmälda konstnärer meddelas om juryns beslut senast onsdagen den 2 oktober via post.

Gällande antagna originalkonstverk
Samtliga antagna konstverk ska förses med en passepartout med yttermåtten 50 x 70 centimeter, stående eller liggande. Andra yttermått godkänns inte.
Konstverken får inte vara inramade eller försedda med upphängningsanordningar.
Verken kommer att visas oinramade. Därför är det viktigt att konstverken är väl fixerade och monterade på kraftig kartong för att inte riskera att bli skadade under utställningstiden.

Antagna originalbilder skall skickas till angivna adress senast måndagen den 14 oktober.

OBS! Inlämning av antagna konstverk kan även ske torsdagen den 17 oktober på Landskrona konsthall klockan 17.00 – 18.00.

Om de insända originalen väsentligen skiljer sig från juryns uppfattning om motsvarande foton, förbehåller sig Landskrona konstförening rätten att refusera dessa verk.
Det är önskvärt att insända konstverk är till salu. Landskrona konstförening kommer att köpa in konst för vinster till de årliga medlemslotterierna.

Vernissage
Vernissagen är lördagen den 26 oktober 2019 klockan 12.00 -17.00.
Invigning av utställning och utdelning av stipendium sker klockan 14.00.
Ni bjuds på brunch, alternativt efterfest.

Särskilda bestämmelser
Antagna konstverk får inte avlägsnas från Landskrona konsthall före eller under pågående utställning.
Fraktkostnader
Fraktkostnader för antagna konstverk till och från Landskrona konstförening (alternativt konsthallen) bekostas av konstnären. Efter utställningens slut, söndagen den 15 december, kan utställda konstverk som inte är sålda avhämtas mellan 17.00 och 18.00.

Ej avhämtade verk returneras mot postförskott på fraktkostnaden.
OBS! Konstverk som återsänts, men som inte hämtats ut tillfaller Landskrona konstförening efter två månader.

Försäkring
Konstverken är försäkrade under utställningstiden. Transportskador eller risker utöver vad försäkringen omfattar tar Landskrona konstförening inget ansvar för.

Provision
Landskrona konstförening tillgodoräknar sig en provision av 30 % på katalogpriset vid all försäljning.

Hjärtligt välkommen med Din anmälan!
Anmälan/antagna verk skall skickas till följande postadress:
Landskrona konstförening
c/o Mia Widell
Vasagatan 34
261 36 Landskrona
0708243411

Landskrona konstförening för anmälningsavgift 400 kr, bankgiro 183-9828, Swish 123 214 5654

Stötta gärna Landskrona konstförening med ett medlemskap 250 kr/år.

www.landskronakonstforening.se

info@landskronakonstforening.se

www.facebook.com/landskronakonstforening/

Landskrona konsthall


Awagami 37th Annual Summer Papermaking Workshop

Yoshinogawa-shi, Japan. August 17-21, 2019.

Are you interested to learn Japanese papermaking?

This intensive workshop will cover traditional methods of washi papermaking; preparing kozo bark for cooking, cleaning, beating the fiber, papermaking and drying. Suitable for anyone with an interest in traditional Japanese papermaking.

The workshop runs all day (and evening sessions too) and also includes traditional Japanese bookbinding, ”Sekkazome” paper folding/dyeing + organic indigo dyeing (an Awagami specialty).

Please join us for this annual occasion and experience the joy of washi papermaking as you work alongside Awagami master papermakers in the mill itself. Space is limited to 22 people and tends to fill by March so if interested, please register early. We look forward to seeing you in Japan.
Read more


Årsmöte

Fredag 26 april kl.18 är det årsmöte med sedvanligt samkväm. Separat kallelse med dagordning skickas ut via e-post senast tre veckor innan årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 22 mars. styrelsen@grafiskasallskapet.se
Vill du ha Verksamhetsberättelse 2018 och kommande årsmötesprotokoll som PDF?
Kontakta sekreteraren@grafiskasallskapet.se


Skiss över galleriet

Behöver du mått på galleriets väggar för att planera din utställning?
-Ladda ned en pdf här: GS-Ritning.pdf [3.84MB]


39th Mini Print International of Cadaqués 2019

Open to all artists, printing techniques and tendencies, TALLER GALERIA FORT and ADOGI announce, as every year, the MINI PRINT INTERNATIONAL OF CADAQUÉS.
Read more: http://miniprint.org/aarules/?lang=en


Bilder i konstnärsregistret

Många konstnärer saknar bilder i konstnärsregistret på hemsidan. Styrelsen och galleriet uppmanar dig att snarast uppdatera din presentation med aktuell CV och bilder. Skicka till hemsidan@grafiskasallskapet. Bilderna bör vara av god kvalité och minst 1000 pixlar breda.
Läs mer här: Lämna in cv och bilder digitalt


Nya bilder på galleriet

Våra största kunder är landsting från hela Sverige som kommer på besök med jämna mellanrum och dom vill alltid ha nya kollektioner. Vi uppmanar därför våra konstnärer att skicka sina nya blad till galleriet så vi kan fortsätta utsmycka sjukhus och vårdcentraler.

När du lämnar in nya blad på galleriet kan du samtidigt skicka digitala bilder av dessa för publicering på hemsidan under rubriken ”Nya bilder på galleriet” Bilderna ska vara av god kvalité och minst 1000 pixlar breda.
Skicka till nyabilder@grafiskasallskapet.se


Medlemsavgift

Betala din medlemsavgift! Om betalningen inte sker är det inte längre möjligt att ha sina blad till försäljning på galleriet. Det kommer heller inte vara möjligt att ansöka om utställning, portföljförslag eller bli utvald till externa utställningar, stipendier eller hyra Ateljé Madeleine när den är färdigrenoverad.


Grafiknytts nyhetsbrev

Anmäl dig till Grafiknytts Nyhetsbrev på www.grafiknytt.se