Denis Stéen


Född: 1929

Bosatt i: Uppsala

E-post: denis.steen@telia.com

Egen hemsida: denissteen.se

Utbildning:
Valands konstskola, Göteborg 1952-56

Utställningar i urval:
Separatutställningar i Sverige – Ett femtiotal
Separatutställningar utomlands – Ett tiotal

Samlingsutställningar
Deltagit i drygt 150 varav cirka 100 utomlands

Representerad:
Representerad i ett 30-tal museer i Sverige och utomlands

Övrigt:
Adress:
Övre Slottsgatan 14 B
753 10 UPPSALA
Tel. 018-14 51 78 eller 0684- 20097


K VIII, linoleumsnitt 41,8 x 29,8 cm


utan titel, linoleumsnitt 34,5 x 30 cm