Mia Malmlöf


Född: 1954

Bosatt i: Stockholm

E-post: malmlof.mia@hotmail.com

Egen hemsida: www.miamalmlof.com

Utbildning:
Konsthögskolan i Stockholm 5 år
Vidareutbildning i Glas 1,5 år
Vidareutbildning i Grafik 3 år

Utställningar i urval:

SEPARATUTSTÄLLNINGAR
I urval,
2013 Örebro Konsthall
2009 Grafiska Sällskapet i Stockholm
2009 Galleri Stockselius i Skövde
2008 Enköpings Konsthall
2008 Galleri Eklund Wallmark i Stockholm
2007 Galerie du Moulin Cassé i Mauritius.
2007 Karlshamns Konsthall
2006 Tomelilla Konsthall “Växt-Verk och Mekanik”
tillsammans med Göran Hägg.
2005 Svenska Bilder i Stockholm
2004 Galleri Oijens i Göteborg
2003 Vetlanda museum
2002 Konstnärshuset i Stockholm, stora galleriet
1999 Växsjö Konsthall
1998 Galleri Blanche i Stockholm
1991 Ystad Konstmuseum

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR.
Deltagit i ett fyrtiotal samlingsutställningar i
Sverige, Danmark, Finland, Island och Kuba

Representerad:

Övrigt:
FJORTON STYCKEN STÖRRE
OFFENTLIGA ARBETEN
Karolinska, Huddinge och Akademiska Sjukhuset.
Kumlaskola, Tullinge Gymnasium, Skärholmens Gymnasium och Svedjeskolan i Borås
Entreér i Riksbyggen, SKB, Tybobostäder och Sollentunabostäder

STIPENDIER
Konstakademien
Konstnärsnämnden
BUS
Längmanska kulturfonden
Svenska Konstnärernas förening.
Stockholmsstads konstnärsstipendium
Lars&Margit Wannerbergs stiftelsens stipendium


Springbrunn, Örebro Konsthall aqua-jet färg på akrylglas

Fragment från en trädgård, Lackfärgstryck på plåt 70×30 cm