Åsa Jönsson


Född: 1956

Bosatt i: Ås

E-post: asa@backen202.se

Egen hemsida:

Utbildning:

Utställningar i urval:

Separatutställningar:

Samlingsutställningar:

Representerad:

Övrigt: