Magnus Dahl


Född: 1981

Bosatt i: Bromma

E-post: dahl_magnus@hotmail.com

Egen hemsida: www.magnusdahl.info

Utbildning:
Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, 2006 – 2011
Idun Lovén, Stockholm, 2004 – 2006
Konstskolan i Stockholm, Stockholm, 2003 – 2004
Kunstakademiet, KHIB, Bergen, Norge, 2009 – 2010

Utställningar i urval:
Resa utan karta, tillsammans med Tobias Törnqvist, Ålgården, Borås, 2013
Möjligheten att eller inte, grupputställning, Rum 26, Göteborg, 2012
Grafiska Sällskapet, Getfotsstipendiat, Stockholm, 2012
Skulpturparken, Grupputsställning, Vinterviken, Stockholm, 2012
Ghost Park Killing, Rönnells Antikvariat, Stockholm, 2012
Aphasia, Galleri Mors Mössa, Göteborg, 2011
Room with a view, tillsammans med Anna Kinbom, Gocart Gallery, Visby, 2011
Mytologier, Galleri Mejan, Stockholm, 2010
Ung Grafik, Grafikens Hus, Mariefred, 2010
En Annan Väg, Wanås Skulpturpark, 2010
It’s hard to keep a white shirt clean, Vaskerelven 8, Bergen, 2010
Lunar Rotation, Italienska Palatset, Växjö, 2009

Representerad:

Övrigt:
Stipendium
Pronto! Projektstöd, Göteborgs Stad 2011
Getfotsstipendiet, Getfotsfonden, 2011
Helge Ax:son Johnsons Stipendiefond, 2011
Brucebo, Vistelsestipendium, Gotland, 2011
Wilhelm Smiths Fond, 2010
Ann-Margrete Lindells Stipendifond, 2009


Gransjälen lämnar jordelivet, träsnitt, 76 x 56, 2012

Nomadiska kuster, träsnitt, 56 x 56, 2012