Portfölj 2003

Bli Förmånsmedlem

Som förmånsmedlem i Grafiska Sällskapet får du en portfölj innehållande tre grafiska blad, en helårs-prenumeration av tidskriften Grafiknytt, 4 nr./år samt inbjudan till vernissager. Ditt medlemskap utgör samtidigt ett viktigt stöd för Grafiska Sällskapet och dess konstnärer. Ett förmånsmedlemskap kostar endast 1900:-/år och kan beställas från galleriet via e-post:galleri@grafiskasallskapet.se
1. Håkan Berg, Framkalla, serigrafi, 23 x 30 cm

2. Eva Holmér Edling, Ivory and Ebony, etsning, 45 x 37 cm

3. Susanna Gunnarson, Dialog, sockerakvatint, 28 x 29,5 cm

4. Fredrik Linqvist, Stå på händer, träsnitt, 39 x 40 cm

5. Ulrika Jevbratt, Vit tulpan, fotopolymer, 15 x 15 cm

6. Curt Hamne, -2C°, mjukgrundsakvatint, torrnål, 27 x 31,5 cm

7. Ulla Wennberg, Bilbarn, träsnitt, 30,5 x 40,5 cm

8. Ann Makander, Cinnober, serigrafi, 38 x 30 cm

9. Stefan Lindqvist, utan titel, torrnål, 19 x 20 cm