Grafiktriennal XVI
Nordic Contemporary Print Triennial 2020

Grafiska Sällskapet anordnar i samarbete med Galleri Sander, Trelleborgs Museum och Kulturens Hus i Luleå en Nordisk Grafiktriennal som strävar efter att presentera ett utsnitt ur den samtida nordiska grafiken. Utställningarna verkställs som följer:

• Galleri Sander, Norrköping 25 januari – 14 mars 2020
• Trelleborgs Museum 4 april – 23 maj 2020
• Kulturens Hus, Luleå 29 augusti – 1 november 2020

Inlämningsdatum för ansökan är 13 mars -17 april 2019 (poststämpel godtas). Ansökan görs med pappersfoton av ett maximalt antal om 5 verk som ej är äldre än 3 år, och skickas till Grafiska Sällskapet, Hornsgatan 6, 118 20 STOCKHOLM.

Ansökningshandlingar och blankett utkommer under september månad 2018 och finns att ladda ner på våra hemsidor. Länk till pdf kommer här inom kort. I samband med ansökan inbetalas en ansökningsavgift om 400 SEK till Grafiska Sällskapets plusgiro 40 78 56 – 4. Märk inbetalningen med sökandes namn och Triennal 2020.

Juryn består av Grafiska Sällskapets kommissarie Eva Spikbacka samt en representant från respektive konsthall. Besked till samtliga sökande skickas ut i juni/juli 2019. Provisionsprocent på sålda verk utgår med 50 %. Antagna originalverk skall vara monterade i 2 millimeter syrafri passepartout i standardformat. Större format än 70 x 100 behöver ej monteras. Mer information om standardformat, eventuella objekt och installationer är tillgänglig i kommande ansökningsblankett.

Antagna originalverk skickas till Galleri Sander i Norrköping mellan den 19 augusti – 13 september 2019, fraktkostnaden betalas av konstnären. Adress: Galleri Sander/NP33, Norra Promenaden 33, 602 38 NORRKÖPING
Till ansökningsomgången välkomnas verksamma konstnärer i samtliga nordiska länder.


Grafiktriennal XVI
Nordic Contemporary Print Triennial 2020

The Swedish Printmakers’ Association arranges in collaboration with Galleri Sander, Trelleborgs Museum and Luleå Art Gallery the Nordic Printmaking Triennial XVI. An exhibition that strives to present a representative section of contemporary Nordic printmaking.

The exhibitions are as follows:
• Galleri Sander, Norrköping 25 January – 14 March 2020
• Trelleborgs Museum 4 April – 23 May 2020
• Luleå Art Gallery 29 August – 1 November 2020

Applications must be submitted between 13 March –17 April 2019 (postmark accepted) to Grafiska Sällskapet, Hornsgatan 6, SE-118 20 Stockholm.
Application consists of paper photos of a maximum number of 5 works, not older than 3 years.

Application form and documents will be available in September 2018 and can be downloaded from our websites. Link to pdf will be here soon.
In connection with the application, an application fee of 400 SEK is paid to Grafiska Sällskapets (The Swedish Printmaker’s association) bank account IBAN: SE97 9500 0099 6042 0407 8564 Mark your payment with applicant’s name and Triennal 2020

The jury consist of Swedish Printmakers’ Associations commissioner Eva Spikbacka and a representative of each exhibitor. Results to all applicants will be sent in June/July 2019. Provision rate of sold works is 50%. Accepted original works are required to be mounted in 2 millimeter acid-free passepartout in standard sizes. Larger dimensions than 70 x 100 cm do not need mounting. More information about standard sizes, possible objects and installations will be available in the upcoming application form.

Accepted original works are sent to Galleri Sander in Norrköping between 19 August – 13 September 2019. Postal costs are paid by the artist. Address: Galleri Sander/NP33, Norra Promenaden 33, SE-602 38 Norrköping.
To this open call we welcome artists in all Nordic countries to participate.