Nordisk Grafiktriennal 2018 – 2020

Grafiska Sällskapet samarbetar idag med sina systerorganisationer i de nordiska länderna för att genomföra en gemensam grafiktriennal 2018 – 2020. Det är Island, Finland, Norge, Danmark, Färöarna, Grönland och Sverige som skall gästas av denna vandrande grafikutställning. I skrivande stund, januari 2017, letar vi alternativa utställningslokaler.

Under hösten 2017 kommer inbjudan till konstnärer att distribueras. Varje konstnär kan söka med max 5 verk. En jury kommer att göra urvalet i början av 2018 och i oktober 2018 kommer Den Nordiska Grafiktriennalen att invigas på konstmuseet i Akureyri på Island. Varefter en turné skall genomföras i de deltagande länderna.

Håll alltså ögonen öppna efter inbjudan. Grafiknytt.se är en säker informationskälla.