Om en Grafiktriennal eller en Nordisk Grafikutställning

Vi har hyst förhoppningar om att kunna arrangera en Nordisk triennal. Dock har våra isländska vänner som hållit i förberedelserna mött stora motgångar vad gäller medfinansiering. Om inte den senaste ansökan blir positiv, har styrelsen bestämt att vi drar igång våra egna förberedelser för att arrangera en Triennal i någon form, förhoppningsvis 2019 eller 2020. Håll ögonen på grafiskasallskapet.se, grafiknytt.se, eller i den tryckta tidningen. Där kommer full info att presenteras i god tid.