Kontakt

Galleriet

Vi som jobbar på galleriet heter
Björn Sundström och Catarina Drugge

Adress:

Grafiska Sällskapet
Hornsgatan 6
118 20 Stockholm
tel:08-643 88 04
e-post: galleri@grafiskasallskapet.se
(OBS! Ärenden gällande hemsidan:
hemsidan@grafiskasallskapet.se)
Galleriets öppettider:
tis-tor 12-18
fre-sön 12-16
 

Hemsidan

hemsidan@grafiskasallskapet.se

Ansvariga för utgivandet av hemsidan:
Pär Sundling
Lisa Larsson-Sundling

Grafikverkstaden

Lea Ahmed Jussilainen
Tfn: 070-827 69 47
Lise Lundgren
Tfn: 070-632 80 62
Hasse Lindroth
Tfn: 073-667 28 00

Digitalverkstaden

Tomas Holmqvist
Tfn: 070-759 98 85

Ateljé Madeleine

galleri@grafiskasallskapet.se
Björn och Britt Krestesen

Tidningen Grafiknytt

grafiknytt@grafiskasallskapet.se

Christina Lindeberg – redaktör och ansvarig utgivare Kristina Schollin-Borg – grafisk design
Sekreteraren – styrelserepresentant

Styrelsen

styrelsen@grafiskasallskapet.se

Ordförande:

Göran Boardy

Vice ordförande:

Cecilia Enberg

Ordinarie/sekreterare:

sekreteraren@grafiskasallskapet.se

Ulla-Carin Winter, Tfn:076-841 28 71

Ordinarie/kassör:

Susan Gillhög

Ordinarie:

Bo Ganarp

Suppleanter:

Barbro Christoffersson
Nic Langendoen

Ekonomisk rådgivare:

Ina Jansson, adjungerad till styrelsen

Revisorer

Helene Blom – auktoriserad ordinarie
Joakim Lindberg – auktoriserad suppleant
Roland Ljungberg – föreningens ordinarie
Ulla Wennberg – föreningens suppleant

Granskningsnämnden, 1 år

Ann Louise Bilcher – ordinarie
Annika van Belkom – ordinarie
Olle Halvars – suppleant
Maev Lenaghan – suppleant
Bo Ganarp – styrelserepresentant

Gallerigruppen

galleri@grafiskasallskapet.se

Lott Alfreds
Eva Maria Ern
Björn Sundström och Catarina Drugge
Cecilia Enberg – styrelserepresentant

Valberedning

Sammankallande: Maria Lagerborg, Sundsvall
Ordinarie: Mats Wilhelmsson, Stockholm
Suppleant: Lea Ahmed Jussilainen, Stockholm

Regionombud

NORR

Kristina Wrang
kristina.wrang@telia.com

VÄST

Carina Fihn
carina.fihn@gbgkonstskola.se

SYD

Ewa Berg
ewa.berg@vikingvision.se

Klubbmästare

Nina Kerola
Eva Spikbacka