Hur blir man medlem?

Stödjande förmånsmedlem

Tycker du om grafik?
Skulle du vilja ha:
En portfölj med 3 st grafiska blad av olika konstnärer varje år?
Grafiska Sällskapets tidning Grafiknytt?
Inbjudan till Grafiska Sällskapets vernissager och utställningar?

Då ska du bli stödjande förmånsmedlem i Grafiska Sällskapet!
Den årliga utgivningen av grafikportföljer har pågått i stort sätt sedan Grafiska Sällskapet bildades och urvalet av de grafiska bladen som trycks till portföljen görs av Sällskapets granskningsnämnd.
Personer, föreningar eller institutioner som är intresserade av Grafiska Sällskapets verksamhet och konst kan för 1800 kronor bli stödjande medlemmar och på så sätt också hjälpa Sällskapets att verka för grafiken som konstart.

Maila till galleri@grafiskasallskapet.se
eller ring 08-643 88 04 och prata med galleristerna eller sätt bara in pengarna på plusgiro 40 78 56-4.
Glöm inte att tala om vem du är och vilken adress du har.


Konstnärsmedlem

Måndag 21 augusti 2017 sker inval till Grafiska Sällskapet
(Bra att komma om ihåg: Skickade paket & personlig inlämning skall vara galleriet tillhanda senast torsdag 17 augusti 2017. Skicka inga paket tidigare än v 32 2017)

”Till medlem inväljs i Sverige verksam bildkonstnär eller konststuderande som i betydande omfattning arbetar med grafik och där manifesterat sig som konstnär. Invald studerande medlem betalar halv medlemsavgift under studietiden, dock inte vid fortbildning. Medlemskap ska beviljas av styrelsen efter förslag av granskningsnämnden. Skriftlig ansökan enligt fastställt formulär inlämnas tillsammans med arbetsprover på styrelsen efter förslag av granskningsnämnden. Skriftlig ansökan enligt fastställt formulär inlämnas tillsammans med arbetsprover på det sätt och vid den tidpunkt styrelsen tillkännager.” Grafiska Sällskapets stadgar § 10.

Grafiska Sällskapet är en sammanslutning av konstnärer från hela Sverige. Konstnärsmedlemmarna är aktiva konstnärer som uttrycker sig med konstgrafiska metoder i grafiska blad. Grafiken som konstart får bland Sällskapets medlemmar testa och tänja gränserna (om det ens finns några). Lika många som konstnärsmedlemmarna är, 430 st., är de olika uttryckssätten. Grafiska Sällskapet driver ett galleri på Hornsgatan i Stockholm där visas utställningar av medlemmar och där medlemmar ständigt lämnar in grafiska blad till kommissionsförsäljning.
Upplysningar lämnas av personalen på Grafiska Sällskapets galleri samt av sekreteraren.

Ansökningshandlingar för 2017 (pdf)

Apply for membership in the Swedish Printmakers´ Association (Grafiska Sällskapet) 2017
Members are chosen from among professional artists or art students, living and working in Sweden, who are prominently using printmaking as an artistic means of expression. The annual fee for student members is reduced to 50% of the ordinary fee whilst they are still studying but not if they are students on further education courses. Membership is granted by the board of governors on the recommendations of the Association´s jury. See paragraph 10 of the membership rules.

Download application here (pdf)