Info till konstnärer

Lämna gärna tips om sökbara utställningar o.dyl. hemsidan@grafiskasallskapet.se

 


Open Call — til deltagelse i det grafiske udvekslingsprojekt
Proces og performance med et grafisk udgangspunkt

Medlemmer af Foreningen Danske Grafikere og medlemmer af Grafiska Sällskapet kan inden 13.maj
2018 ansøge om deltagelse i dette interskandinaviske projekt, der består af et seminar i Danske
Grafikeres Hus i København, en workshop på Konstnärernas Kollektiva Verkstäd för grafik i Malmö
og en udstilling, der vises først i Danske Grafikeres Hus, København og siden i Grafiska Sällskapet,
Stockholm.
Med titlen Proces og performance med et grafisk udgangspunkt lægger projektet op til en afsøgning af
grafikkens former og udtryk med afsæt i en performancerække, hvor kunstneren er tilstede og agerer
i rummet – det kan være gennem en formidling af udstillede grafiske arbejder eller det kan have have
andre mere radikale udtryk. Hver deltager forbereder en præsentation af sig selv i form af en
udstilling/performance, som varer i alt 20 minutter. Dis se 12 små udstillinger vil skifte mellem to
rum i Danske Grafikeres Huso g alle deltagere ser alle udstillinger. Her vil sproget på flere niveauer
spille en rolle – både somkropssprog og som talt sprog.

Seminarets øvrige øvelser vil/kan blive udgangspunktet for det grafiske arbejde, der fremkommer
på den efterfølgende workshop i Malmö.
Det er hensigten, at det fælles arbejde skal opstå i en gensidig praksis, hvor resultatet er de
krystalliseringer, som opstår undervejs. Resultaterne fra workshoppen vil blive vist på de to
udstillinger.Projektets fokus vil være lige så meget på processen som på resultatet. Det  handler om at
kommunikere og agere sammen. Der er således ikke tale om decideret ejerskab af værker
men om fælles anliggender. Der vælges 6 deltagere fra hver fagorganisation. Udvalget foretages
af  Anne Louise Blicher Winther og Åse Eg Jørgensen, som også er initiativtagere projektet og står for
afviklingen af det.

Tidsplan.
30.-31. oktober 2018 Seminar i Danske Grafikeres Hus
1.-3. november 2018 Workshop på KKV
1.-10. december 2018 Udstilling i Danske Grafikeres Hus
primo jan 2019 Udstilling hos Grafiska Sällskapet i Moriska Rummet
Konditioner for ansøgning og deltagelse
Ansøgning: Ansøgningsfristen er 17.6. 2018. Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for
at ville deltage (max en halv A4-side) samt 5 værkbilleder. Ansøgningen afleveres digitalt til
grafiskudveksling@gmail.com, de udvalgte ansøgere
kan forvente svar primo juni. Ansøgere skal
være medlem af enten Foreningen Danske Grafikere eller Grafiska Sällskapet.

Økonomi:

Der vil være en deltagerbetaling på 750 DKK, som dækker materialer.
Vi søger fondsmidler og håber at kunne dække eller yde tilskud til rejse, ophold og forplejning.

Forpligtelse:

Man skal kunne deltage alle dage i seminar og workshop og være å ben for eventuelt athjælpe med
installering af udstillingen i Danske Grafikeres Hus.

Seminar:

Hver deltager forbereder en præsentation af sig selv i form af en udstilling / performance,
som varer i alt 20 minutter.

Sprog:

Projektets sprog er de nordiske sprog; “skandinaviske dialekter”, dvs. der vil som hovedregel
ikke blive talt engelsk.GRAFIKSTAFETTEN ÅTERUPPSTÅR SOMMAREN 2018

Grafiska Sällskapet inbjuder konstgrafiska kollektiva verkstäder i Sverige att hyra galleriet för utställning i egen regi under sommaren 2018. Detta är en möjlighet att få ställa ut era medlemmars grafik, presentera er verksamhet och besöka Stockholm under turistsäsongen. Galleriet ligger på Hornsgatan 6, nära Slussen.

Perioder:
25 juni – 1 juli Visby grafikgrupp
2 juli – 8 juli KKV Sörmland
30 juli – 5 augusti KKV Västerås
6 augusti – 12 augusti Nordingrå Konstnärsverkstad


Uppdatera dina uppgifter i konstnärsregistret!

Konstnärsregistret används av inköpare och också vid urval till utställningar, som exempel kan nämnas att i det fortsatta Kinautbytet kommer urval att göras ur konstnärsregistret. Så uppdatera din presentation med aktuell CV och bilder.
Skicka till hemsidan@grafiskasallskapet.se. Bilder måste vara av god kvalité och ca 1000 pixlar breda.


Ansökan för att ställa ut på galleriet 2019

Senaste ansökningsdatum för utställning under 2019 är 20 oktober 2017. Bifoga någon form av utställningsidé till verken, en kort presentation om sammanhållande riktning eller tematik kring utställningen, några rader som beskriver tankar kring verken eller ett uttalat utställningskoncept. Utöver ansökningsmaterial (grafiken) och skriven motivering kan du hänvisa till dina befintliga original i facken som komplement. Ange om kan dela period med en annan konstnär. Om ni söker gemensam utställningsperiod, presentera gärna hur ni vill disponera galleriet.


Nya bilder på galleriet

När du lämnar in nya blad på galleriet kan du samtidigt skicka digitala bilder av dessa för publicering på hemsidan under rubriken ”Nya blad på galleriet” Bilderna ska vara av god kvalité och minst 1000 pixlar breda. Skicka till galleri@grafiskasallskapet.se

Våra största kunder är landsting från hela Sverige som kommer på besök med jämna mellanrum och dom vill alltid ha nya kollektioner. Vi uppmanar därför våra konstnärer att skicka sina nya blad till galleriet så vi kan fortsätta utsmycka sjukhus och vårdcentraler.


Skiss över galleriet

Behöver du mått på galleriets väggar för att planera din utställning?
-Ladda ned en pdf här: GS-Ritning.pdf [3.84MB]


Medlemsinformation via mail

Styrelsen arbetar för medlemmarna, i många frågor vill vi kunna ge snabb och tydlig information, vi jobbar på ett digitalt medlemsbrev som vi kan skicka ut när det behövs utan stora portoutgifter.
Om du inte har lämnat din e-postadress gör det idag:
sekreteraren@grafiskasallskapet.se