Info till konstnärer

Lämna gärna tips om sökbara utställningar o.dyl. hemsidan@grafiskasallskapet.se

 

Vi välkomnar våra nya medlemmar 2017!

• Jim Axén, Vagnhärad
• Mikael Bergman, Årsta
• Michael Davoren, Stockholm
• Galina Davydtchenko Torvaldsson, Stockholm
• Erik Fredelius, Gävle
• Kersti Grönlund, Häggenås
• Christina Henrysson, Bagarmossen
• Yasmina Karli Malmsten, Malmö
• Ann Lillqvist, Stockholm
• Renée Lord, Stockholm
• Siw Lurås, Hamburgsund
• Lisbeth Malm, Sundsvall
• Veronica Odén, Åmål
• Karl Pettersson, Göteborg
• Kristin Rapp, Örebro
• Lars Sjööblom, Täby
• Erja Tienvieri, Värnersnäs


Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne

Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne har bildats genom att Karlskoga kommuns kultur- och föreningsnämnd anslagit behållningen från försäljningen av en grafikportfölj, utförd av konstnären Göran Persson, innehållande bilder från Alfred Nobels liv och gärningar, att utgöra stipendiekapitalet.

Stipendiet har företrädesvis inriktning mot grafik. Stipendiesumman uppgår till 20.000 kr.
Till ansökan, som görs i brevform, bifogas högst 10 foton av aktuella verk samt övriga handlingar och referenser som sökanden vill åberopa. Obs ej cd-skiva eller usb-minne.

Till ansökan skall även bifogas upplysningar som rör bildmaterialet, såsom titel, teknik och storlek.
Ansökan skall vara kultur- och föreningsförvaltningen tillhanda senast 30 september 2017 och sänds till:
Karlskoga kommun
29. Karlskoga kultur- och föreningsförvaltningen
Göran Persson
691 83 KARLSKOGA


STIFTELSEN GETFOTSFONDENS GRAFIKSTIPENDIUM 2017

Stiftelsen Getfotsfonden delar årligen ut ett stipendium för grafiker i början av sin yrkesbana, i
syfte att stödja utvecklingen av den grafiska konsten.
Stiftelsen bildades 1992 på initiativ av lärare och elever på Grafikskolan i Stockholm, som då
var lokaliserad på Getfotsvägen i södra Stockholm. Stiftelsens kapital, vars årliga avkastning
delas ut som stipendium, kommer dels från utställningar med verk som skänkts till Getfotsfonden
av stort antal konstnärer och dels genom en generös donation från en retrospektiv utställning
med Rolf Steinbergs verk. Rolf Steinberg arbetade som lärare på Grafikskolan.
Eleverna på Grafikskolan har även bidragit genom att under ett antal år låta en viss procent
av försäljningen vid skolans elevutställningar gå till stipendiefonden.
För 2017 uppgår stipendiesumman till 20.000 kronor.
Stipendiaten erbjuds även en liten utställning i en del av Grafiska Sällskapets galleri i samband
med att grafikstipendiet för år 2018 delas ut nästkommande år.
Ansökan om stipendium görs med ett kortfattat brev innehållande persondata och redogörelse
för utbildning och konstnärlig verksamhet.
Till stipendieansökan bifogas högst 10 fotografier/utskrifter i max. A4-storlek (inga diabilder,
original eller CD:s), av grafiska verk, samt upplysningar om verkets titel, teknik och verkliga
storlek.
Märk bilderna med konstnärens namn samt titel.
Önskas bilderna i retur, bifoga ett frankerat och adresserat kuvert.
Brevet med ansökan skall vara poststämplat senast 2 oktober 2017.
Det ska sändas till:
Getfotsfonden
c/o Grafiska Sällskapet
Hornsgatan 6
118 20 Stockholm
OBS!
Grafiska Sällskapet har ingenting med stipendiet att göra. De låter vänligen Getfotsfonden använda Grafiska Sällskapets
galleri för stipendieutdelning, stipendiatens utställning samt att vi kan använda oss av postadressen.
www.getfotsfonden.se


Mini Print International of Cadaques

37th edition 2017 open call.
To access the rules, please visit http://miniprint.org/aarules/?lang=en, where you can download the Form (bottom of page).
Deadline is March 15th, 2017.


Ansökan för att ställa ut på galleriet 2019

Senaste ansökningsdatum för utställning under 2019 är 20 oktober 2017. Bifoga någon form av utställningsidé till verken, en kort presentation om sammanhållande riktning eller tematik kring utställningen, några rader som beskriver tankar kring verken eller ett uttalat utställningskoncept. Utöver ansökningsmaterial (grafiken) och skriven motivering kan du hänvisa till dina befintliga original i facken som komplement. Ange om kan dela period med en annan konstnär. Om ni söker gemensam utställningsperiod, presentera gärna hur ni vill disponera galleriet.


Samlingsutställning 25 november-17 december

Temat för höstens samlingsutställning är ”Fika” Skicka eller lämna 1-2 blad senast 20 november, utan ram och utan passepartout.


Medlemskortet

Vi önskar att ni lämnar in idéer om hur Medlemskortet för 2018 ska se ut. Vore kul om det blir en samling under åren.


Nya bilder på galleriet

När du lämnar in nya blad på galleriet kan du samtidigt skicka digitala bilder av dessa för publicering på hemsidan under rubriken ”Nya blad på galleriet” Bilderna ska vara av god kvalité och minst 1000 pixlar breda. Skicka till galleri@grafiskasallskapet.se

Våra största kunder är landsting från hela Sverige som kommer på besök med jämna mellanrum och dom vill alltid ha nya kollektioner. Vi uppmanar därför våra konstnärer att skicka sina nya blad till galleriet så vi kan fortsätta utsmycka sjukhus och vårdcentraler.


Portföljförslag

Här kommer en sista påminnelse om att lämna in ditt/dina förslag till portföljen 2018. Sista dagen att lämna in är den 10 sept före klockan 16.00. Om du skickar så se till att göra det i tid så att vi har ditt/dina förslag innan fredag den 8 sep.
Mvh Styrelsen och Galleriet.


Supermarket 2018

Har du idéer för Supermarket?
Kontakta styrelsen styrelsen@grafiskasallskapet.se
Ansökan skall vara inne i mitten av september 2017.


Skiss över galleriet

Behöver du mått på galleriets väggar för att planera din utställning?
-Ladda ned en pdf här: GS-Ritning.pdf [3.84MB]


Uppdatera dina uppgifter i konstnärsregistret!

Skicka bild/bilder (min. 1000px bredd) med uppgift om titel, teknik och storlek och, om du så önskar, CV , mailadress, hemsidesadress, kanske ett foto på dig själv till:hemsidan@grafiskasallskapet.se


Medlemsinformation via mail

Styrelsen arbetar för medlemmarna, i många frågor vill vi kunna ge snabb och tydlig information, vi jobbar på ett digitalt medlemsbrev som vi kan skicka ut när det behövs utan stora portoutgifter.
Om du inte har lämnat din e-postadress gör det idag:
sekreteraren@grafiskasallskapet.se


EXPERIMENTAL PRINTMAKING – ONLINE PROJECTS

IEEB (International Experimental Engraving Biennial) initiates a new project:
EXPERIMENTAL PRINTMAKING – online projects

The project is addressed to all visual artists interested in experimental engraving, in new printing techniques, in printmaking and multimedia, engraving-objects, engraving installation and so on. This online project represents an experimental printmaking artworks archive usefully for artists, art critics, curators.

EXPERIMENTAL PRINTMAKING – online projects
Can be accessed on the International Experimental Engraving Biennial web page: www.experimentalproject.ro

Artists are invited to participate to this online project with a portfolio which should contain:
– Experimental printmaking works (maximum 20) JPEG format (RGB, maximum 1500×2000 pixels, maximum 200 dpi). Artists can also present video documentation (DVD)
– an updated CV (in Word)
– a recent photo (JPEG format)
– e-mail address
– personal web-page (according to each case)

The team of the International Experimental Engraving Biennial will analyze each portfolio and will select the artist and works that will have a presentation on our official web site.
All portfolios will be used exclusively to be posted on the International Experimental Engraving Biennial web site for the online project section.
There is no deadline for sending portofolios.
The participation to this online project is free.


ARTIST IN RESIDENCE AT CHHAAP STUDIO, INDIA

Chhaap Foundation, Vadodara India offers residency to print makers for 1 month btn October to March.

Eligibility:
Print makers from any where can apply who would like to spend quiet time to concentrate on their work and also willing to share their knowledge and experience with local artists can apply 6 months prior to their visit.
Check our website for further details :

www.chhaap.com/artist_residency.html